Tudományos élet

A Karon a tudományos kutatás a tanszék és a kutatóintézet szervezeti keretein belül folyik. A Karon rendezett tudományos konferenciák (és egyéb rendezvények) száma jelentős. Kiemelkedő volt e tekintetben a „Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010” rendezvénysorozata.

A Kar oktatói, kutatói számos szakmai szervezetben, tudományos társaságban töltenek be tagsági és vezetői/képviselői funkciót. A teljesség igénye nélkül: Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete, Magyar Kriminológiai Társaság, MTA Jogi Bizottság, ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézete, Nemzetközi Büntetőjogi Társaság, Magyar Rendészettudományi Társaság, Magyar Jogász Egylet, PAB, AIDA Nemzetközi Biztosítási Jogi Egyesület, Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, Magyar Külügyi Társaság, Magyar Szociológiai Társaság, Nemzeti-és Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály, Dél-dunántúli Külügyi Társaság Egyesület, Jogi Informatikai Társaság, Alexander von Humboldt-Stiftung Magyarországi Egyesülete, Magyar Katonai és Hadijogi Társaság, Magyar Történeti Társaság, Magánjogot Oktatók Egyesülete, Nyelvtanárok Országos Egyesülete.

A Kar nemzetközi tudományos kapcsolatainak intenzitása az elmúlt öt éves időszakban rendkívüli mértékben növekedett. A Kar saját forrásain felül e célra elsősorban pályázati forrásokat fordít.