ÓNSZ csoportkép

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kari Tanácsa – a Hallgatói Önkormányzati Testület kezdeményezésére – 2012 decemberében úgy határozott, hogy az Óriás Nándor Szakkollégium a jövőben a Kar szervezeti egységeként folytatja tevékenységét. A szakkollégium célja és rendeltetése, hogy a legkiválóbb hallgatók szakmai fejlődésében segítséget nyújtson, hozzásegítse a tagokat korszerű és magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás megszerzéséhez, és egyidejűleg pozitív közösségi élményekkel gazdagítsa tagjainak életét. 

Kik felvételizhetnek hozzánk?

Az Óriás Nándor Szakkollégiumnak tagja lehet a Kar minden olyan nappali munkarendes, jogász szakos hallgatója, aki legalább két lezárt egyetemi szemeszterrel rendelkezik, és a hallgatói jogviszonya aktív. Felvételt az nyerhet, akinek a felvételi jelentkezéssel érintett félévet megelőző két lezárt szemeszterben a súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4.00, illetve a választott tagozat tudományterületéhez tartozó kötelező tantárgyak tekintetében a számtani tanulmányi átlaga legalább 4.50. A hallgató által választott tagozat tudományterületéhez tartozó kötelező tantárgyak tekintetében a számtani átlag számítása a hallgató legrosszabb elért érdemjegyének figyelembevétele nélkül történik. A leendő tagokat felvételi eljárás útján választjuk ki. Minderről bővebb ismertető a Felvételi Szabályzatunkban és módosításaiban található.

ÓNSZ csoportkép

Mit érhetsz el velünk?

Amennyiben csatlakozol hozzánk, számtalan lehetőséggel leszel gazdagabb. Amellett, hogy tagjainknak folyamatos pályázati lehetőséget nyújtunk, igyekszünk versenyeredményekkel tarkítani egyetemi eredményeiket. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián tagjaink minden alkalommal nagy létszámmal és szép eredményekkel szerepelnek. Emellett rendszeresen részt vesznek más országos és nemzetközi konferenciákon, a kitartó kutatómunka gyümölcseként pedig rengeteg ösztöndíjat nyernek el és komoly elismeréseket kapnak. Így a Köztársasági Ösztöndíj, az Új Nemzeti Kiválósági Program, a Jövő Közigazgatásáért Alapítvány Szamel Lajos tudományos ösztöndíj, a PTE Átütő Tehetségek Ösztöndíj, a PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Ösztöndíj nyertesei javarészt szakkollégistáink közül kerülnek ki. Tagjaink szép számmal publikálják is kutatási eredményeiket és cikkeiket, többek között saját elektronikus szakfolyóiratunk, a Scriptura mellett a Jogászvilágban, az Ars Boniban, a Jurában, a Szociális Szemlében és különböző tanulmánykötetekben. Ezen felül rendszeresen résztvevői az Erasmus- és nyári egyetemek programjainak és valamennyien ellátnak demonstrátori, TDK titkári tevékenységeket.

ÓNSZ csoportkép

Az Óriás Nándor Szakkollégium sokrétű tevékenységéről bővebb információ található honlapunkon és Facebook-oldalunkon.