A Kar nemzetközi kapcsolatai

A Kar rendkívül kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. E kapcsolatok részben évtizedes hagyományokkal rendelkeznek, részben a kilencvenes évek elejétől alakultak ki, majd intézményesültek az évtized végére. Az Európára való nyitottság jegyében fontos szerepet játszott a Kar nemzetközi kapcsolatinak épülésében, bővülésében a TEMPUS pályázatokon való részvétel, illetve a DAAD, az AÖU, SOROS ösztöndíjak elnyerésével tett oktatói tanulmányutak. Az elmúlt években sikeresnek bizonyult az a kari törekvés, hogy a korábban létezett, ám a politikai rendszerváltozás nyomán jelentősen visszaesett közép-kelet európai intézményi kapcsolatokat újraszervezzük.
A Kar 2005/2006-os valamint 2008/2009-es tanévben elnyert CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) pályázatai az első jogi területen működő CEEPUS-hálózatot hozták létre Közép-Kelet Európában. Első alkalommal a három jogrendszer: nemzetközi jog, az Európai Unió jogrendje valamint a nemzeti jog közötti összefüggések vizsgálata, második esetben a kisebbségek helyzete a közép-európai térségben témakörökben, egyúttal olyan közös oktatási és képzési formákat meghonosítva, mint a közös mesterképzés Kolozsváron valamint az alapképzés keretében kísérletként indított ún. tandem-szeminárium, és nyári egyetemek.
A Kar a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karával (Romániában is akkreditált) közös mesterképzést indított el kolozsvári oktatási hellyel a 2005/2006 tanévben. Az oktatás nyelve magyar, a képzésben három kolozsvári és hat pécsi kollega vesz részt.
A nagy európai uniós (korábban közösségi) programokban való részvétel mellett Karunk több bilaterális és multilaterális együttműködési szerződést is létesített. A Kar tagja az European Law Faculties Association szervezetnek. Az elmúlt években az egyes tanszékek külföldi kapcsolatai is erősödtek. A Büntető Eljárásjogi Tanszék a Közép Európai Bűnügyi Együttműködés létrehozását kezdeményezte, amelynek közel egy tucat külföldi bűnügyi tanszék, intézet lett a tagja.
A Kar díszdoktorai a Kar nemzetközi kapcsolatainak promotorai.

Nemzetközi együttműködések (PDF)