SZAKOK, KÉPZÉSEK

 

Egymásra épülés, átjárhatóság

 

  • Felsőoktatási szakképzés                 jogi felsőoktatási szakképzés           4 félév
  • Alapképzés (BA)                              igazságügyi igazgatási szak             4-6 félév
  • Osztatlan (egységes) képzés             jogász                                                            8-10 félév
  • Doktori iskola                                                                                              2x4 félév
  • Szakirányú továbbképzések                                                                      2-4 félév
 
A képzés kreditrendszerű, a tanulmányi folyamatokat a Neptun egységes tanulmányi rendszer programjának segítségével szervezzük.
 
 
 
KARI ADOTTSÁGOK, LÉTSZÁMADATOK
 
  • Hallgatói létszámadatok (fő)          
-    összlétszám                                                   1799
-    Nappali munkarendes hallgatók                763
      Első szemeszteres hallgató                           425
      Államilag támogatott hallgató                     160
Önköltséges hallgató                        1625
  • A szakok létszámadatai
-    Jogi foksz.                                 127
-    Igazságügyi igazgatási                                 193
-    Jogász                                                           1176
-    Szakirányú továbbképzések                       208
-    Doktori képzés                                             81
-    Erasmus képzésben résztvevők                  14
 
 
  • Oktatók száma                                                  76
-    egyetemi tanár                                       12
-    egyetemi docens                                     22
-    adjunktus                                               17
-    tanársegéd                                             12
-    nyelvtanár                                                8
-    tudományos munkatárs                          4
-    gyakornok                                               1
 
  • Tudományos minősítés adatai
-    akadémiai doktorok száma                    9
-    PhD fokozat                                          35
-    Professor emeritus                                  2
 
  • Működési körülmények
-          Egységes campus
-          Tudásközpont  - Könyvtár:            100.000 dokumentum
                                                           400 folyóirat
                                                           70 hálózati adatbázis
-          130 db számítógép, ingyenes Internet használat