Munkatársaink elismerései

Állami kitüntetések

 • Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal
  Dr. Ádám Antal professor emeritus     1999
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
  Dr. Ivancsics Imre nyugalmazott egyetemi docens   1998
  Dr. Korinek László egyetemi tanár     2003
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
  Dr. Tremmel Flórián professor emeritus    2005
  Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens   2007
  Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár     2007
  Dr. Bruhács János professor emeritus    2011
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
  Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens   1998
  Dr. Bércesi Ferenc címzetes egyetemi docens   2003
  Dr. Filó Erika nyugalmazott egyetemi docens   2007
  Dr. Kajtár István egyetemi tanár     2008
  Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens    2011

Miniszteri elismerések

 • Szent-Györgyi Albert díj
  Dr. Ádám Antal professor emeritus     2007
 • Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
  Dr. Kajtár István egyetemi tanár     1993
  Dr. Ivancsics Imre nyugalmazott egyetemi docens   1994
  Dr. Ádám Antal professor emeritus     2000
  Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet dr. habil egyetemi docens 2009

A Magyar Tudományos Akadémia kitüntetései

 • PAB Ezüst Plakett
  Dr. Korinek László egyetemi tanár 2012
 • Pro meritis iuris ob memoriam Francisci Deák
  Dr. Vókó György egyetemi tanár  2003
 • Akadémiai Díj
  Dr. Kiss György egyetemi tanár 2013

Nemzetközi tudományos díjak, kitüntetések

 • Beccaria díj
  Dr. Korinek László egyetemi tanár 1990

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozható kitüntetések
(FELTÖLTÉS ALATT)

Pécsi Tudományegyetem által adományozott kitüntetések
(FELTÖLTÉS ALATT)

Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis érdemérem

 • Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis érdemérem arany fokozata
  Dr. Zsitvay Tamás egyetemi tanár     2003
  Dr. Kun Pál a Reinhold & Carmen Würth Alapítvány elnöke  2003
  Dr. Filó Erika nyugalmazott egyetemi docens    2004
  Dr. Ádám Antal professor emeritus     2005
  Dr. Erdősy Emil professor emeritus     2005
  Dr. Bédi Imre a Dékáni Hivatal vezetője    2005
  id. Dr. Kecskés László ügyvéd      2006
  Dr. Degré Alajos címzetes egyetemi tanár     2006
  Dr. Szotáczky Mihály egyetemi tanár     2006
  Dr. Gál Gyula egyetemi docens      2006
  Dr. Földvári József egyetemi tanár     2006
  Dr. Patrick Baleynaud egyetemi tanár     2007
  Dr. Bruhács János  professor emeritus     2007
  Dr. Tremmel Flórián professor emeritus     2007
  Dr. Ivancsics Imre nyugalmazott egyetemi docens   2007
  Dr. Tamás Lajos nyugalmazott egyetemi docens   2007
  Hajnáné Kelle Katalin nyelvtanár     2007
  Dr. Tamásfy József a Bm-i Bíróság ny. elnöke     2008
  Dr. Gátos György a Bm-i Bíróság ny. elnökhelyettese    2008
  Dr. Varga-Koritár György Bm-i főügyész    2008
  Schenk János főszerkesztő       2008
  Dr. Kiss Lászlóné a Tanulmányi Osztály vezetője   2008
  Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens    2009
  Dr. Gárván János nyugalmazott adjunktus    2009
  Dr. Mádi Imre vezető ügyész       2009
  Dr. Kovács Tamás a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze  2010
  Dr. Dieszler László nyugalmazott adjunktus    2010
  Dr. Magyar Károly a Zala Megyei Bíróság elnöke   2011
  Lászlóné Dr. Kovács Ilona nyugalmazott főjegyző    2012
  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző      2012
 • Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis érdemérem ezüst fokozata
  Pálfai Zsuzsanna adminisztrátor      2003
  Vass Zoltánné adminisztrátor      2003
  Lukács Éva adminisztrátor      2004
  Polics Jánosné adminisztrátor      2005
  Adonyi Jánosné adminisztrátor      2008