A Jogi Kar önállóan vagy kiadókkal együttműködve számos folyóiratot, sorozatot, periodikát és önálló kötetet jelentet meg, mind a tanulmányok segítése, mind a tudományos eredmények közzététele céljából.

Folyóiratok, sorozatok

Dolgozatok az Állam- és Jogtudományok Köréből  -  Expressis Verbis  -  Infokommunikáció és Jog  -  Institutiones Iuris  -  Jura  -  Pécsi Munkajogi Közlemények  -  PhD Tanulmányok  -  Studia Europaea  -  Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata  -  Studia Iuvenum Iurisperitorium

Elektronikus kiadványok

Karunkon egyre növekvő számban jelennek meg tanulmánykötetek, tudományos művek csak elektronikus formában – ezek megismerésére, letöltésére itt van lehetőség.