Szakmai gyakorlati napló

A szakmai gyakorlati napló egy e célra rendszeresített, a Kar weblapjáról (ajk.pte.hu) letölthető nyomtatvány,

mely elérhető a Tanulmányi Tájékoztató Nyomtatványok menüpontjából. 


Szakmai gyakorlati lehetőségek

Az alábbi excel táblázat megyékre, illetve szakterületekre (bíróság, ügyészség, ügyvéd, illetve önkormányzat, polgármesteri hivatalok, valamint egyéb államigazgatási szervek) lebontva tartalmazza azokat a munkahelyeket, ahol hallgatóink az elmúlt években a szakmai gyakorlatukat töltötték.

(A megfelelő szűrő beállításával tehát megnevezés, város, megye és szakterület választható, szűrő beállítása nélkül a „teljes kínálat” látható.) Vastag betűvel jelöltük azokat a munkahelyeket, amelyek a Karral – a szakmai gyakorlatra vonatkozóan – együttműködési megállapodást kötöttek, illetve amelyek (ilyen tartalmú megállapodás nélkül is) rendszeresen fogadják a hallgatókat. A szervek, intézmények rendszerezett megjelenítésével csak tájékoztatni szeretnénk a szakmai gyakorlat teljesítése előtt álló hallgatóinkat a lehetőségekről. A hallgató feladata az intézmények, szervek megkeresése, és annak egyeztetése is, hogy ott a szakmai gyakorlatát eltöltheti-e, és ha igen, milyen feltételekkel.

A táblázat letöltése 


 Szakmai gyakorlat jogász szak nappali munkarendes képzésben

 1. A hallgató a tanulmányai során köteles szakmai gyakorlatot teljesíteni és arról beszámolót készíteni. A szakmai gyakorlati naplót a záróvizsgák megkezdését megelőző félévben, legkésőbb június 15. illetve október 15. napjáig a hallgatónak elektronikus úton – pdf formátumban – fel kell tölteni a kar weblapjára (ajk.pte.hu / oktatás / szakmai gyakorlati napló menüpont alatt). Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakmai gyakorlati napló feltöltés menüpontba EHA kódjukkal és ETR-es jelszavukkal tudnak bejelentkezni. A hallgató szakmai tevékenységéről készített szakmai gyakorlati naplónak a gyakorlatvezető szakmai értékelését tartalmazó záró lapját a hallgató írásban nyújtja be.
 2. A hallgató a szakmai gyakorlat teljesítésének félévében köteles az ETR-ben a tárgyfelvételi időszakban felvenni a Szakmai gyakorlat kurzust/kritérium követelményt.
 3. A szakmai gyakorlat időtartama jogász szak nappali munkarend hallgatói számára 30 munkanap (6 hét).
 4. A szakmai gyakorlati napló egy e célra rendszeresített, a Kar weblapjáról (ajk.pte.hu) letölthető nyomtatvány, amely a következő adatokat tartalmazza:

  a) hetenkénti bontásban:
  - az intézmény és a szakterület megnevezése,
  - a gyakorlatvezető neve és beosztása,
  - a munkaterületen megismert és elvégzett feladatok hallgató által történő leírása.

  b) a gyakorlat lezárásakor
  - a hallgató szakmai gyakorlatának a gyakorlatvezető által történt rövid, szöveges értékelése, amely írásban nyújtandó be.
 5. A szakmai gyakorlati napló nem nyújtható be a 8. félév teljesítése előtt. A szakmai gyakorlati koordinátor a naplóval szemben meghatározott feltételek teljesítését ellenőrzi, a nem megfelelő naplót készítő hallgatót felszólítja a hiányosságok pótlására.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyekben a szakmai gyakorlati koordinátort kereshetik, fogadóóráiban:

Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens: rozsas.eszter@ajk.pte.hu,
72/501-599/23177.


Szakmai gyakorlat közigazgatási mesterszak képzésen

 1. A hallgató a tanulmányai során köteles szakmai gyakorlatot teljesíteni és arról beszámolót készíteni. A szakmai gyakorlati naplót a záróvizsga félévében, legkésőbb május 15. illetve október 15. napjáig a hallgatónak elektronikus úton – pdf formátumban – fel kell tölteni a kar weblapjára (ajk.pte.hu / oktatás / szakmai gyakorlati napló menüpont alatt). Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakmai gyakorlati napló feltöltés menüpontba EHA kódjukkal és ETR-es jelszavukkal tudnak bejelentkezni.
  A hallgató szakmai tevékenységéről készített szakmai gyakorlati naplónak a gyakorlatvezető szakmai értékelését tartalmazó záró lapját a hallgató írásban nyújtja be.
 2. A hallgató a szakmai gyakorlat teljesítésének félévében köteles az ETR-ben a tárgyfelvételi időszakban felvenni a Szakmai gyakorlat kurzust/kritérium követelményt.
 3. A szakmai gyakorlat időtartama közigazgatási mesterszak levelező munkarend hallgatói számára 50 munkanap (10 hét).
 4. A szakmai gyakorlati napló egy e célra rendszeresített, a Kar weblapjáról (ajk.pte.hu) letölthető nyomtatvány, amely a következő adatokat tartalmazza:

  a) hetenkénti bontásban:
  - az intézmény és a szakterület megnevezése,
  - a gyakorlatvezető neve és beosztása,
  - a munkaterületen megismert és elvégzett feladatok hallgató által történő leírása.

  b) a gyakorlat lezárásakor
  - a hallgató szakmai gyakorlatának a gyakorlatvezető által történt rövid, szöveges értékelése, amely írásban nyújtandó be.
 5. A szakmai gyakorlati napló nem nyújtható be a 2. félév teljesítése előtt. A szakmai gyakorlati koordinátor a naplóval szemben meghatározott feltételek teljesítését ellenőrzi, a nem megfelelő naplót készítő hallgatót felszólítja a hiányosságok pótlására.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyekben a szakmai gyakorlati koordinátort kereshetik, fogadóóráiban:

Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens: rozsas.eszter@ajk.pte.hu,
72/501-599/23177.


Szakmai gyakorlat jogi felsőoktatási szakképzésen

A jogi felsőoktatási szakképzés képzési programjában a IV. félév egésze nappali és levelező munkarendben egyaránt szakmai gyakorlat, melyben a következő tárgyak szerepelnek:

Közigazgatási ügyviteli gyakorlat (taniroda)
Földhivatali ügyviteli gyakorlat (taniroda)
Közjegyzői ügyviteli gyakorlat (taniroda)
Államigazgatási gyakorlat (egybefüggő külső gyakorlat)
Önkormányzati gyakorlat (egybefüggő külső gyakorlat)
Ügyészségi ügyviteli gyakorlat (taniroda)
Ügyészségi gyakorlat (egybefüggő külső gyakorlat)
Bírósági ügyviteli gyakorlat (taniroda)
Bírósági gyakorlat (egybefüggő külső gyakorlat)
Ügyvédi ügyviteli gyakorlat (taniroda)
Ügyvédi gyakorlat (egybefüggő külső gyakorlat)

Az órarendben rögzített időpontban és óraszámban szereplő egybefüggő külső gyakorlatok számonkérése a szakmai gyakorlati naplóba foglalt beszámolóval történik. A beszámolókat a gyakorlat vezetője aláírásával és pecséttel hitelesíti.

A szakmai gyakorlati naplót a hallgatónak az órarendi utolsó gyakorlati napot követően elektronikus úton – pdf formátumban – fel kell tölteni a kar weblapjára (ajk.pte.hu / oktatás / szakmai gyakorlati napló menüpont alatt). Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakmai gyakorlati napló feltöltés menüpontba EHA kódjukkal és ETR-es jelszavukkal tudnak bejelentkezni.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyekben a a jogi felsőoktatási szakképzés szakvezetőjét kereshetik:

Dr. habil. Herger Csabáné egyetemi docens: herger.csabane@ajk.pte.hu