A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) egy országos kutatási projekt, melyhez kapcsolódóan a Pécsi Tudományegyetem is elindította végzettjeinek (akik a megkérdezést megelőző egy illetve három évvel korábban szereztek diplomát vagy legalább abszolutóriumot), és az adott félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak online megkeresését.

Az egyetemi szinten koordinált és végzett pályakövetési és hallgatói motivációs vizsgálat alapján született kutatási dokumentációból az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóira, illetve végzett hallgatóira vonatkozó kutatási eredményekről itt olvashat.
Az Állam- és Jogtudományi Kar jelenlegi és végzett hallgatóinak a képzésekkel kapcsolatos tapasztalatait, visszajelzéseit figyelembe veszi képzési stratégiájának meghatározásakor, illetve minőségfejlesztési programjának a kialakításakor és a megvalósításakor. Célunk, hogy a hallgatói igényeket – lehetőség szerint – beépítsük képzéseinkbe, szolgáltatásainkba, segítve ezzel is a hallgatók magasabb fokú munkaerő-piaci érvényesülését.